CEREALCOM - TELEORMAN

S.C. CEREALCOM S.A.

REG. COM. J34/265/1997

C.I.F. RO 9625020

   Prima Pagina      Informatii      Informatii 2011
În temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004, cu modificarile ulterioare si ale Actului Constitutiv al societatii, Consiliul de Administratie al S.C. CEREALCOM S.A. TELEORMAN, cu sediul în Municipiul Alexandria, str. Sos. Tr. Magurele, nr. 1, CIF RO9625020, OJRC J34/265/1997, convoaca ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR în data de 03.05.2012, orele 1200, la sediul societatii, pentru toti actionarii înregistrati în Registrul actionarilor la data de 23.04.2012, data de referinta, pentru AGOA, cu urmatoareaORDINE DE ZI: CITESTE MAI DEPARTE
 
 
 Descarca PROCURA SPECIALA