CEREALCOM - TELEORMAN

S.C. CEREALCOM S.A.

REG. COM. J34/265/1997

C.I.F. RO 9625020

   Prima Pagina      Convocator 04.2013      Convocator AGEA
În temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004, cu modificarile ulterioare si ale Actului Constitutiv al societatii, Consiliul de Administratie al S.C. CEREALCOM S.A. TELEORMAN, cu sediul în Municipiul Alexandria, str. Sos. Tr. Magurele, nr. 1, CIF RO9625020, OJRC J34/265/1997 (denumita in continuare “Societatea”), convoaca ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR în data de 23.04.2013, orele 1000, la sediul societatii, pentru toti actionarii înregistrati în Registrul actionarilor la data de 18.04.2013, data de referinta, cu urmatoarea ORDINE DE ZI: (citeste mai departe)