CEREALCOM - TELEORMAN

S.C. CEREALCOM S.A.

REG. COM. J34/265/1997

C.I.F. RO 9625020

   Prima Pagina      Convocator Arhiva      Convocator 09.2012

CONVOCATOR 27 SEPTEMBRIE 2012

 
 
    În temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004, cu modificarile ulterioare si ale Actului Constitutiv al societatii, Consiliul de Administratie al S.C. CEREALCOM S.A. TELEORMAN, cu sediul în Municipiul Alexandria, str. Sos. Tr. Magurele, nr. 1, CIF RO9625020, OJRC J34/265/1997, convoaca ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR în data de 27.09.2012, orele 9:00, la sediul societatii, pentru toti actionarii înregistrati în Registrul actionarilor la data de 17.09.2012 data de referinta, cu urmatoarea ORDINE DE ZI:(citeste mai departe)