CEREALCOM - TELEORMAN

S.C. CEREALCOM S.A.

REG. COM. J34/265/1997

C.I.F. RO 9625020

   Prima Pagina      Convocator      Convocator Arhiva

În temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004, cu modificarile ulterioare si ale Actului Constitutiv al societatii, Consiliul de Administratie  al S.C. CEREALCOM S.A. TELEORMAN, cu sediul în Municipiul Alexandria, str. Sos. Tr. Magurele, nr. 1, CIF RO9625020, OJRC J34/265/1997, convoaca ADUNAREA GENERALA ORDINARA A  ACTIONARILOR în data de 18.04.2011, orele 1200, la sediul societatii, pentru toti actionarii înregistrati în Registrul actionarilor la data de 11.04.2011, data de referinta, pentru AGA, cu urmatoarea ORDINE DE ZI: Citeste mai departe

 
 

Descarca PROCURA SPECIALA