CEREALCOM - TELEORMAN

S.C. CEREALCOM S.A.

REG. COM. J34/265/1997

C.I.F. RO 9625020

   Prima Pagina      Convocator Arhiva      Convocator 05.2012
CONVOCATOR 28 MAI 2012
 
   In temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004, cu modificarile ulterioare si ale Actului Constitutiv al societatii, Consiliul de Administratie al S.C. CEREALCOM S.A. TELEORMAN, cu sediul în Municipiul Alexandria, str. Sos. Tr. Magurele, nr. 1, CIF RO9625020, OJRC J34/265/1997, convoaca ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARAA ACTIONARILOR în data de 28.05.2012, orele 1200,la sediul societatii, pentru toti actionarii înregistrati în Registrul actionarilor la data de 16.05.2012 data de referinta, cu urmatoarea ORDINE DE ZI: (citeste mai departe)