CEREALCOM - TELEORMAN

S.C. CEREALCOM S.A.

REG. COM. J34/265/1997

C.I.F. RO 9625020

   Prima Pagina      Convocator 05.2014      Convocator AGEA 05.2014

    În temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004, cu modificarile ulterioare si ale Actului Constitutiv al societatii, Consiliul de Administratie al S.C. CEREALCOM S.A. TELEORMAN, cu sediul în Municipiul Alexandria, str. Sos. Tr. Magurele, nr. 1, CIF RO9625020, OJRC J34/265/1997 (denumita in continuare “Societatea”), convoaca ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR în data de 16.05.2014, orele 1200,la sediul Societatii, pentru toti actionarii înregistrati în Registrul actionarilor la data de 09.05.2014,data de referinta, cu urmatoarea ORDINE DE ZI :(citeste mai departe)