CEREALCOM - TELEORMAN

S.C. CEREALCOM S.A.

REG. COM. J34/265/1997

C.I.F. RO 9625020

   Prima Pagina      Convocator Arhiva      Convocator 05.2011
În temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004, cu modificarile ulterioare si ale Actului Constitutiv al societatii, Consiliul de Administratie  al S.C. CEREALCOM S.A. TELEORMAN, cu sediul în Municipiul Alexandria, str. Sos. Tr. Magurele, nr. 1, CIF RO9625020, OJRC J34/265/1997, convoaca ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR în data de 25.05.2011, orele 1200, la sediul societatii, pentru toti actionarii înregistrati în Registrul actionarilor la data de 18.05.2011 data de referinta, cu urmatoarea ORDINE DE ZI:
 
 
 
 
Descarca PROCURA SPECIALA                                          NOTA INFORMATIVA
                                                                                                                            (privind ipotecarea activelor imobilizate)