CEREALCOM - TELEORMAN

S.C. CEREALCOM S.A.

REG. COM. J34/265/1997

C.I.F. RO 9625020

   Prima Pagina      Informatii      Informatii 2010
În temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004, cu modificarile ulterioare si ale Actului Constitutiv al societatii, Consiliul de Administratie  al S.C. CEREALCOM S.A. TELEORMAN, cu sediul în Municipiul Alexandria, str. Sos. Tr. Magurele, nr. 1, CIF RO9625020, OJRC J34/265/1997, convoaca ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR în data de 07.07.2010, orele 1200, la sediul societatii, pentru toti actionarii înregistrati în Registrul actionarilor la data de 01.07.2010 data de referinta, cu urmatoarea ORDINE DE ZI: citeste mai departe.