CEREALCOM - TELEORMAN

S.C. CEREALCOM S.A.

REG. COM. J34/265/1997

C.I.F. RO 9625020

   Prima Pagina      Convocator Arhiva      Convocator 10.2012

În temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004, cu modificarile ulterioare si ale Actului Constitutiv al societatii, Consiliul de Administratie al S.C. CEREALCOM S.A. TELEORMAN, cu sediul în Municipiul Alexandria, str. Sos. Tr. Magurele, nr. 1, CIF RO9625020, OJRC J34/265/1997, convoaca ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR în data de 12.10.2012, orele 9:00, la sediul societatii, pentru toti actionarii înregistrati în Registrul actionarilor la data de04.10.2012 data de referinta, cu urmatoareaORDINE DE ZI: (citeste mai departe)