CEREALCOM - TELEORMAN

S.C. CEREALCOM S.A.

REG. COM. J34/265/1997

C.I.F. RO 9625020

   Prima Pagina      Convocator Arhiva      Convocator 12.2011

În temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004, cu modificarile ulterioare si ale Actului Constitutiv al societatii, Consiliul de Administratie al S.C. CEREALCOM S.A. TELEORMAN, cu sediul în Municipiul Alexandria, str. Sos. Tr. Magurele, nr. 1, CIF RO9625020, OJRC J34/265/1997, convoaca ADUNAREA GENERALA ORDINARA si EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR în data de 27.12.2011, orele 1200 si respectiv orele 1400, la sediul societatii, pentru toti actionarii înregistrati în Registrul actionarilor la data de 15.12.2011, data de referinta, pentru ambele AGA, cu urmatoarea ORDINE DE ZI: (citeste mai departe)

                                    
 LISTA CANDIDATILOR                                                        Descarca PROCURA SPECIALA