CEREALCOM - TELEORMAN

S.C. CEREALCOM S.A.

REG. COM. J34/265/1997

C.I.F. RO 9625020

   Prima Pagina      Informatii      Informatii 2013
RAPORT ANUAL AL ADMINISTRATORILOR pentru exercitiul financiar 2013
 

Raportul anual conform art. 224 din Legea nr. 297/2004.

Pentru exercitiul financiar 2013.

Data raportului:17.03.2014;

Denumirea societatii comerciale: S.C. CEREALCOM S.A.;

Sediul social: Alexandria, Sos. Tr. Magurele nr. 1, Teleorman;

Nr. telefon/fax: 0247/313.440, 0247/313.443;

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 9625020

Nr. de ordine in Registrul Comertului: J34/265/1997;

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise este BVB Rasdaq;

Capitalul social subscris si varsat: 51.793.803 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala:

actiuni nominative cu valoare nominal de 0,100 lei. CITESTE MAI DEPARTE