CEREALCOM - TELEORMAN

S.C. CEREALCOM S.A.

REG. COM. J34/265/1997

C.I.F. RO 9625020

   Prima Pagina      Convocator 05.2014      Convocator AGOA 05.2014

În temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004, cu modificarile ulterioare si ale Actului Constitutiv al societatii, Consiliul de Administratie al S.C. CEREALCOM S.A. TELEORMAN, cu sediul în Municipiul Alexandria, str. Sos. Tr. Magurele, nr. 1, CIF RO9625020, OJRC J34/265/1997, în sedinta din 14.04.2014, a hotarât convocarea ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR în data de 16.05.2014, orele 1000, la sediul societatii, pentru toti actionarii , înregistrati în Registrul actionarilor la data de 09.05.2014,data de referinta, pentru AGA, cu urmatoarea ORDINE DE ZI :(citeste mai departe)