CEREALCOM - TELEORMAN

S.C. CEREALCOM S.A.

REG. COM. J34/265/1997

C.I.F. RO 9625020

   Prima Pagina      Convocator 04.2013      Convocator AGOA
În temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004, cu modificarile ulterioare si ale Actului Constitutiv al societatii, Consiliul de Administratie al S.C. CEREALCOM S.A. TELEORMAN, cu sediul în Municipiul Alexandria, str. Sos. Tr. Magurele, nr. 1, CIF RO9625020, OJRC J34/265/1997, convoaca ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR în data de 23.04.2013, orele 1030, la sediul societatii, pentru toti actionarii înregistrati în Registrul actionarilor la data de 18.04.2013 data de referinta, cu urmatoarea ORDINE DE ZI:(citeste mai departe)