CEREALCOM - TELEORMAN

S.C. CEREALCOM S.A.

REG. COM. J34/265/1997

C.I.F. RO 9625020

   Prima Pagina      Convocator 01.2015      Convocator AGEA 01.2015
In temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr. 297/2004, cu modificarile ulterioare si ale Actului Constitutiv al societatii, Consiliul de Administratie al S.C. CEREALCOM S.A. TELEORMAN, cu sediul în Municipiul Alexandria, str. Sos. Tr. Magurele, nr. 1, CIF RO9625020, OJRC J34/265/1997, în sedinta din 10.12.2014, a hotarât convocarea ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR în data de 15.01.2015, orele 12°°, la sediul societatii, pentru toti actionarii înregistrati în Registrul actionarilor la data de 05.01.2015, data de referinta, pentru AGA, cu urmatoarea ORDINE DE ZI: (citeste mai departe)